Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 10.08.2019
Melding:
Nei David, gytebestandmålet skal det vara i elva, men det har heller ingen hensikt at der er meir laks i elva enn det som trengs for å nå målet. Nå er der berre 7-8 effektive fiskedagar at i elva så er det slutt for i år, av dei 44 dagane som der er opna for fiske. Så noko kattastrofe kan ikkje skje i år i allefall. Skal fredningsdagane bli det same til neste år og meina eg opninga på elva bør vara 1/6 det meina eg ville vara meir rettferdig for dei nederste fiskerettane, etter at dei har fått utvida sesongen i slutten av sesongen dei siste åra. Der gyter laks på dei rettane og.To laksar til dagen meina eg ikkje det bør vara,alle bør vara nøgde når dei har fått ein laks, men eg kan godt tenka meg at får ein ei svidda kan ein taka den å fiska vidare etter ein laks. Får ein ein laks først skal det vara slutt. Eg forstår godt dei som reiser langt her til for å fiska og får ei svidda dei må avliva og dermed er det slutt, det er dårleg reklame for elva. Til slutt vill eg berre sei der kjem nok mykje fisk opp etter at der slutt på fiske. Nå har eg fått vrengt ut or meg mykje, men eg har meir på lager. Eg ønsker alle fiskerar ein god dag.

Navn: David Danielsen Dato: 10.08.2019
Melding:
Jeg ser godt at gytebestandsmålet nås med god margin siden elva åpnet etter stenging. men er ikke dette bra? Kan det ikke være såpass? Hva vist vi får fin vannstand hele sesongen, litt dårligere innsig og dykkerene gjør en litt dårlig jobb? Mye spiller inn og jeg personlig synes ikke det er noe grunn til og balansere på gytebestandsmålet. Det hadde vært helt konge med 2fisk kvote og ingen fredningsdager, men er folk villig til og risikere 5 år med stengt elv for dette?

Navn: Arild Dato: 09.08.2019
Melding:
Er kanskje på tide å sjekka opp tellaren.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 08.08.2019
Melding:
Tidligere i uka fikk vi innrapportert litt olje/diesel lukt fra elva. Dette har vi tatt videre med kommunen, som nå har gitt tilbakemelding om funn av lekkasje fra dieseltank. Vikedal Elveigarlag takker for observante fiskere og rask reaksjon fra Vindafjord Kommune, slik at lekkasjen nå er under kontroll.

Navn: Billy Dato: 08.08.2019
Melding:
Ja Torleif, 133 er fiska opp no ser eg, men 14 av desse er tekne i sone 1, trur at minst 10 av desse er tekne nedom tellaren, så desse må ikkje trekast frå. Det er då att 433 laks i elva, om desse held snittvekta på fanga laks som er 4,54 kg skal det vera 1.960 kg laks att i elva no. Om halvparten av dette er holaks, er det 980 kg holaks att i elva nett no.

Navn: Torleif Dato: 08.08.2019
Melding:
Nå skal der vara nok gytelaks i elva, nå vise tellaren 555 laks av dei er 132 fiska opp så då er der 423 laks som lever i elva. Og i tillegg er der sikkert ein del laks i dei som ikkje er registret. Det betyr at all laks som kjem opp nå kan fiskast opp.

Navn: Billy Dato: 07.08.2019
Melding:
Litt synspunkter og tankar om gytebestand og hausting. Gytebestandsmålet i Vikedalselva er så vidt eg kjenner til 736 kg holaks. Gjennomsnitt vekta for fanga laks i Vikedalselva i perioden frå og med 2013 fram til i dag er 3,70 kg, men då er òg all igjenutsett fisk tald med, dette er i hovudsak svidder/smålaks. Desse sviddene kan i prinsippet vera fanga fleire gonger, og dreg i så tilfelle gjennomsnitt vekta på bestanden ned. Om ein likevel brukar denne statistikken som viser snittvekta på 3,70 kg på laks fanga i Vikedalselva i perioden frå og med 2013 fram til i dag, trengs det 200 holaks for å oppfylle gytebestandsmålet. I segmentet mellomlaks, er det normalt overvekt av holaks, medan i smålaks- og storlaks delen er det normalt overvekt av hannlaks. Om dette gjeld i Vikedalselva er det interessant med tanke på at mykje av smålaksen som blir satt ut att her er hannar. Personleg trur eg det hadde vore betre for den genetiske utviklinga av laksestammen i elva at desse vart avliva, altså at det ikkje var kvote på smålaks. Totalt ville dette medført at det maksimalt vart avliva 281 fleire smålaks (som i hovudsak hannar) fordelt over 7 sesongar, frå og med 2013 til og med 2019. Men fleire av desse er truleg fanga og gjenutsatt, kanskje fleire gonger, så det reelle talet er nok vesentleg lågare. Meine at gytebestandsmålet bør nås med størst muleg innslag frå mellomlaks segmentet av bestanden, då dette vil heve snittvekta, kvaliteten og attraktiviteten med tanke på fiske etter Vikedalslaksen, derfor bør òg fangst av smålaks vera kvotefritt. GYTEBESTAND PÅ 200 HOLAKS MED SNITTVEKT PÅ 3,7 KG, VIL GJE OVERLEVELSE PÅ 9 GYTEFISK PER GYTANDE HOLAKS. I TEORIEN VIL DETTE HA EIT POTENSIALE TIL Å TOTALT GJE OMKRING 1.800 GYTEFISK ATTENDE TIL VIKEDALSELVA, ALTSÅ HAUSTBART OVERSKOT PÅ KRING 1.400 LAKS.

Navn: Johnny Dato: 07.08.2019
Melding:
Hei, noen som er i Vikedal og kan fortelle om er elva på vei ned igjen? Er jo så forbasket treg den oppdateringen på vannføring?

Navn: Torleif Dato: 05.08.2019
Melding:
Det som er probleme Roy. Etter som eg minnest rekna vitenskapelig råd elva her som ei små lakselv med under ei gjenom snitt vekt på 3 kg. og då ber det jo galt av stad. Men alle kan jo sjå at det er spinngalt . Så har dei jo desse tellerane som fer og kosa seg i elva og om hausten i ryggen som finn lite fisk. Dei lita meir på dei enn på tellaren som vise størelsen på kvar einaste fisk. Dei titals tussene som dei får for jobben, dei kunne heller Elveigarlaget fått til nyttinge ting i elva. Ja, David det var ei heilt spinngale telling som førte til stenging av elva. Der var nok mykje meir laks i elva enn det dei fant. I tillegg kom der mykje laks opp i elva seint på hausten det året. Det kan heilt sikkert Arild bekrefta som følgde med i trappa. EG var jo med å fiska etter skjellprøvar så eg og såg jo det.

Navn: Roy Dato: 04.08.2019
Melding:
Dersom vitenskapelig råd for lakseforvaltning mener det øvre gytebestandsmålet for vikedal er 926 kg holaks snittvekt 4,0kg blir det 231 holaks. 231 kg hannlaks .462 laks tot.Så er det det. Da kan den resterende bestanden beskattes, uavhengig av hvor lenge man har fisket i elva eller hva man skulle synse.Da kan det tas ut vel 500 laks i elva, dobbelt så mye som med dagens regulering. Da skal det være mulig å øke antall fiskedager slik som Torleif mener.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test