Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Kjetil Andersen Dato: 24.05.2019
Melding:
Går der mye fisk, aure og?

Navn: Arild Dato: 24.05.2019
Melding:
Hann går ikkje i trappene nå,går på sagbruksia for møkje vatten.

Navn: Kjetil Andersen Dato: 24.05.2019
Melding:
Dårlig med liv i telleren dersom det går laks nå.

Navn: Arild Dato: 24.05.2019
Melding:
Då er laksen begynt å gå på elvå,spennande frammøve.

Navn: Torleif Dato: 23.05.2019
Melding:
Nå har eg tru på at laksen kjem til å gå på elva, det er bra tellaren er på plass nå. Er den heilt klar nå så bildene kjem ut på nettet? Eg høyre der er teke store laksar ute på fjorden den siste tida. Får håpa der kjem mykje fin fisk opp i sommar.

Navn: Torleif Dato: 17.05.2019
Melding:
Etter som eg forstår skjellprøveanalysen står det helst dårlegt til med genene til laksen i elva her. Det kan eg mest ikkje forstå korleis det heng saman. I alle år der har blidt fiska i elva har der vore svært lite oppdrettsfisk i elva ovom Opsalfossen. Nedom denne fossen har der til tider blidt fiska store mengder med oppdretts fisk, men der gyt jo ikkje laksen, det er i så fall svært sjelden. Nå er det i fleire år elva har vore freda så det kan henda der kan ha lurt seg opp ein del oppdrett i dei åra, men det får ein nå alldri greie på. Men at det skulle bli så dårlegt på grunn av fredinga skulle ein mest ikkje tru.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 13.05.2019
Melding:
Da har vi fått lagt ut skellprøveanalysene fra sesongen 2018 under menyen «Skjellprøver». Vi håper dette bidrar til å øke interessen blant både grunneiere og fiskere rundt teamet «Genetisk integritet» i Vikedalselva. Et enkelt fiskeskjell kan forteller mye om laksens liv i Vikedalselva.

Navn: Torleif Dato: 12.05.2019
Melding:
Der kjem vell neppe fisk opp nå så lita som elva held seg nå. Men det er nå bra tellaren er på plass dersom den skulle auka opp.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styret Dato: 11.05.2019
Melding:
Telleren er nå reparert og installert i trappa. Det gjenstår fortsatt litt arbeid før vi har bildene live på nettet, men fisk som passerer blir nå registrert lokalt inntil videre.

Navn: Torleif Dato: 06.05.2019
Melding:
Nei, 1 juni ville vell gitt ca. 8 døger meir fiske, rydda ut laksen med det kan nok ikkje henda. Men det ville vara eit godt tiltak for å roa ned fiskerane så dei held seg i elva her. Nei Roy, dorginga vill nok ikkje vara noko stor trusel for laksen, men det er reglene eg ikkje lika. At dei skal kunna fiska frå første dagen laksen kjem inn til kysten utan begrensing. Eg har høyrt både titt og ofte at nå får dei mykje laks på utsida av Karmøy med fleire laksar på båten. Så du Roy må nok ikkje ha vore på rette plassen i rett tid. Nå ville vell ikkje så mange av dei laksane komme inn i elva her, men det eg meina er feil at dei skal kunna fiska heilt gratis utan og gjeva noko tilbake til elvane. Nå er vell kilenøtene ein støre trussel mot laksen, men eg veit ikkje korleis det er nå, men før i tida måtte dei som dreiv med nøter betala lakseskatt og dei pengene etter som eg minnest skulle komma elvane til gode. Slik meina eg det og skulle vara for dei som driv med dorging og ikkje vara heilt gratis. Der er mange av dei som driv med dorging som alldri set sin fot i ei elv så dei legg at penger der heller.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 
Gilje Web