Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 06.06.2018
Melding:
Det stemmer fredninga har jo vore der i mange år, og der står plakat på pakkhuset om det. Men det forbude har aldri blidt hånd heva så ingen bryr seg om det forbude. Og eg trur alle som fiska der kjenner til det forbude. Dersom det ikkje blir hånd heva, meiner eg det er like godt Elveigarlaget arbeida for at den fredninga innom nesa blir slutt på. Der er så mange der som fiska i det område, men aldri fiska i elva. Dei berre hausta, men ikkje sår. Dei slepp å betala kort til staten,og ingen kort i elva. For at alle dei som fiska innom nesa og aldri i elva skulle få lov å fika der meina eg dei kunne gjeva eit lite bidrag til Elveigarlage. Eg veit der er eit fri fiske i sjø, men for at dei fekk lov å fiska der med god samvitighet kunne dei gi eit lite bidrag. Til eksempel 1000 kr. i året, dei pengene skulle Elveigarlage seta inn på eit fonn som skulle bli brukt til trapp i Låkafossen. Der trengs penger der til planlegging. Eg trur så pass bra om alle dei som fiska der at dei gjerne ville vara med å bidra litt til trapp i Låkafossen.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 05.06.2018
Melding:
Vikedal Elveigarlag forsøker å få satt opp skilt i båthavna og har fått beskjed fra Statens naturoppsyn (ansvarlig for fiskeoppsynet i Vindafjorden) om at forbudsskilt må avklares med Fylkesmannen. FOR INFO! Det er pr. i dag FORBUD HEILE ÅRET mot fiske etter laks og sjøaure med stang og handsnøre fra båt og land INNENFOR FREDNINGSSONEN i Vikedal. Fredningssonen er innenfor merkene ved Oppsalsneset og Sønnanåneset (fyret), samt utenfor elvemunningen til Vikedalselva. Vi skal få lagt ut et utklipp av fredningssonen, samt link til fiskeregler utenfor Vikedalselva på infosiden til Vikedal Elveigarlag (ref. Fylkesmannen i Rogaland - Fiskeforvaltning).

Navn: Kjetil Andersen Dato: 05.06.2018
Melding:
Selv om det ikke er lov å fiske fra moloen er det folk som gjør det. Så folk stå der og fiske sist søndag. Dersom det hadde stått et skilt der, ville de kanskje sluttet med dette.

Navn: Torleif Dato: 05.06.2018
Melding:
Hei, Kjetil all fiske frå moloen er forbode for det er elv. Grensa mellom sjø og elv er med Notasteinen og i rett linja over til moloen. Men i tillegg er der ein 100 meter sone frå grensa mellom sjø og elv som følge fredninga i elva. Så det er ikkje lov å fiska frå moloen i fredning tida. Skal der fiskast frå moloen då der er oppe for fiske i elva så er det Billy Grimaas som eig fiske retten der. Også 100 meter sonen er hans fiske rett.

Navn: Kjetil Andersen Dato: 03.06.2018
Melding:
Ser det står folk og fisker på moloen i båthavna inn mot osen. Dette er vel ikke lov. Kanskje det hadde vært en ide å sette opp et skilt?

Navn: David Danielsen Dato: 02.06.2018
Melding:
Har elveigerlaget laget gjort noen tanker om de åpner elva 15 juni vist det ikke kommer vann til dess?

Navn: OlafK Dato: 01.06.2018
Melding:
Passering 29 stod det navnet mitt på

Navn: OlafK Dato: 30.05.2018
Melding:
Den venter på meg. Slutten på Juni kommer den

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 29.05.2018
Melding:
Kor i all verden blir laksen av?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 19.05.2018
Melding:
Til informasjon, så vil Vikedalselva de nærmeste dagene få besøk av Havforskningsinstitittet. I forbindelse med forskning/kartlegging av smolt og lakselus i Boknafjord bassenget, så ønsker de å få genmateriale av parr og smolt fra Vikedalselva for å se hvor smolten de kartlegger i fjordbassenget stammer fra. Aktiviteter i elva vil forekomme både i nedre, midtre og øvre del av elva. Tillatelse for denne kartlegging er gitt fra Fylkesmannen og det vil bli uttak av ca. 50 parr og smolt. Dette er et ledd av lakselus kartlegging i hele Norge og resultatet vil etterhvert gis ut i egen rapport.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 
Gilje Web