Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Thomas Reinertsen Dato: 29.05.2018
Melding:
Kor i all verden blir laksen av?

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 19.05.2018
Melding:
Til informasjon, så vil Vikedalselva de nærmeste dagene få besøk av Havforskningsinstitittet. I forbindelse med forskning/kartlegging av smolt og lakselus i Boknafjord bassenget, så ønsker de å få genmateriale av parr og smolt fra Vikedalselva for å se hvor smolten de kartlegger i fjordbassenget stammer fra. Aktiviteter i elva vil forekomme både i nedre, midtre og øvre del av elva. Tillatelse for denne kartlegging er gitt fra Fylkesmannen og det vil bli uttak av ca. 50 parr og smolt. Dette er et ledd av lakselus kartlegging i hele Norge og resultatet vil etterhvert gis ut i egen rapport.

Navn: Torleif Dato: 17.05.2018
Melding:
Eg ser at smolten med Kaien er der. Det er heilt vanlegt på denne tida. Der pleie dei roa seg ei stund før dei dreg av gårde. Eg trur det har noko å gjera med at dei skal venja seg til salt vatne. Har vore litt på Kaien i det siste, ser korkje laks eller aure, dei skulle vara der nå. Makrellen er der, men den vill ikkje bita.

Navn: Arild Dato: 17.05.2018
Melding:
Hei igjenn,då er første laksen observert før første trappå så då er det vell snakk om timar før første passering i telllaren er ett faktum.Va som i fjor ein flotte fisk.

Navn: Gunnleiv Dato: 17.05.2018
Melding:
flom styre ofta utgangen, høy vannføring, temp, utvandringen varrierer, alt fra april til juli. noen elver er d mai, andre litt mer spredt, men i det tidsrommet går mesteparten ut. også er det bevist at smolten kan gå ut hele året.

Navn: Arild Dato: 17.05.2018
Melding:
Godt jobba,den første laksen er nokk ikkje langt vekke.Det som bekymrar meg mest nå er att smolten har komme inn i elva igjenn,er det nåken som kan svara på ka tid hann egentligt går til havs.Eventuellt ka det er som styre utgangen.

Navn: Kjetil Dato: 16.05.2018
Melding:
Jostein og meg monterte telleren ikveld. Mens vi venter på første laks kommer det stillbilde hvert minutt på denne siden

Navn: David Danielsen Dato: 14.05.2018
Melding:
Hei er telleren fortsatt ikke montert? Er vell stor fare for det begynner og gå noen lakser på elva disse dager

Navn: Torleif Dato: 10.05.2018
Melding:
Eg ser at i fiske fella i Etne er der teke 7 villaks nå, skulle tru Etneelva er like kald som elva her. Så det spørs om at fiske tellaren ikkje skulle vore montert nå. Nå er det vell stor fare for at elva blir så stor at det ikkje let seg gjera på lang tid.

Navn: Arild Dato: 08.05.2018
Melding:
Tellaren er ikkje montert så vidt eg vett,fisk har eg ikkje sitt.Eg trur att tempen må over 6-7 grader før me kann håpa på nåke,men spennande frammøve.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 
Gilje Web