Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 25.05.2019
Melding:
Då er dei to første laksane gått gjenom tellaren, blanke fine fiskar. Ser dei kom i gang med fiske i Årdalselva den 20 mai, så der er dei første laksane allerede tekne. Ja, fiffen i Stavanger får det til dei.

Navn: Torleif Dato: 24.05.2019
Melding:
Det er berre så enten er der for lite vatn eller så er der for mykje, men eg håpar ein del har rota seg opp i fosshølen då vill nok dei komma når elva fell. To fine aurar har vist seg i tellaren.

Navn: Kjetil Andersen Dato: 24.05.2019
Melding:
Går der mye fisk, aure og?

Navn: Arild Dato: 24.05.2019
Melding:
Hann går ikkje i trappene nå,går på sagbruksia for møkje vatten.

Navn: Kjetil Andersen Dato: 24.05.2019
Melding:
Dårlig med liv i telleren dersom det går laks nå.

Navn: Arild Dato: 24.05.2019
Melding:
Då er laksen begynt å gå på elvå,spennande frammøve.

Navn: Torleif Dato: 23.05.2019
Melding:
Nå har eg tru på at laksen kjem til å gå på elva, det er bra tellaren er på plass nå. Er den heilt klar nå så bildene kjem ut på nettet? Eg høyre der er teke store laksar ute på fjorden den siste tida. Får håpa der kjem mykje fin fisk opp i sommar.

Navn: Torleif Dato: 17.05.2019
Melding:
Etter som eg forstår skjellprøveanalysen står det helst dårlegt til med genene til laksen i elva her. Det kan eg mest ikkje forstå korleis det heng saman. I alle år der har blidt fiska i elva har der vore svært lite oppdrettsfisk i elva ovom Opsalfossen. Nedom denne fossen har der til tider blidt fiska store mengder med oppdretts fisk, men der gyt jo ikkje laksen, det er i så fall svært sjelden. Nå er det i fleire år elva har vore freda så det kan henda der kan ha lurt seg opp ein del oppdrett i dei åra, men det får ein nå alldri greie på. Men at det skulle bli så dårlegt på grunn av fredinga skulle ein mest ikkje tru.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 13.05.2019
Melding:
Da har vi fått lagt ut skellprøveanalysene fra sesongen 2018 under menyen «Skjellprøver». Vi håper dette bidrar til å øke interessen blant både grunneiere og fiskere rundt teamet «Genetisk integritet» i Vikedalselva. Et enkelt fiskeskjell kan forteller mye om laksens liv i Vikedalselva.

Navn: Torleif Dato: 12.05.2019
Melding:
Der kjem vell neppe fisk opp nå så lita som elva held seg nå. Men det er nå bra tellaren er på plass dersom den skulle auka opp.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test