Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Hans H Christensen Dato: 03.05.2018
Melding:
Hei igjen! Et lite innspill ang. oppdrettslaks. Gå inn på lakseelver.no og finn artikkelen som heter: "Ønsker du å redde villaksen? Legg bort fluestangen!" Denne artikkelen er skrevet av de to fremste her i Norge på studier av laks og genetikk. Må derfor arrestere folk i Vikedal som omtaler oppdrettslaks som "fjøslaks". Før en uttaler seg negativt om oppdrettslaks, bør en helst være belest både om laksens livssyklus og dens genetiske egenskaper. Er selv 100% enig i de to forskernes synspunkter. Les artikkelen nøye. Diversitet betyr det motsatte av innavl. Til orientering..!

Navn: Arild Dato: 01.05.2018
Melding:
Heisann,ser ingenting til yngelen ennå.Me får håpa hann dukka opp snart.På sjøen har eg ikkje sitt nåke laks til nå,er det nåken andre så har sitt ann?

Navn: Torleif Dato: 01.05.2018
Melding:
Ser du nåke til årets yngel Arild, den skulle kunna vara der nå.

Navn: Arild Dato: 26.04.2018
Melding:
Ser laksen har begynt å gå i etneselvå,så då er vell ikkje så lenge te ann kjeme her i vikedalselva og.spennande frammøve.

Navn: Torleif Dato: 02.04.2018
Melding:
Mykje interessant lesing om Vikedalselva frå gamle dagar som Fylkesmannen i Rogaland har lagt ut på sine heimesider. Alt som står der trur eg neppe kan vara rett, men likevel morsomt å lese. Nett som om at der ikkje kom laks opp Opsalfossen før laksetrappa kom der så den måtte gjyta nedom fossen.Eg trur nå der måtte komma laks opp det søndra løpe av fossen i den tida og. Eg har sett der har gytt fisk i brakkvatne. Og eg har spurt folk som skulle ha greia på slike saker, men der har eg fått til svar at det funka ikkje i brakkvatn. Der er nå litt andre saker som eg og er litt skeptisk til, men mykje interessant lesing. Så som største laksen som var teken før 1900 talet var på 19 kg. så fiskerar me har litt å streka oss etter skal ein ta den rekorden. Er nokon intresert i å lesa den rapporten, finn de den på https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Miljo-og-klima/Rapportserie/Vare-historiske-lakseelver/

Navn: Torleif Dato: 01.04.2018
Melding:
Eg ser der er øvestøingar opp over med Heggelia og. Men eg ser ikkje smolt den kan nå vell ikkje ha stråke med på grunn av all leira i elva, botn på elva ser jo fæl ut, kunne mest tru den er sementert.Eg trudde ikkje den store smolten skulle naua, men eg ser den ikkje nå. Klekkinga på rogna er vell fortidlig endå, håpa den ikkje har naua. Ja, God påske til alle som les på Gjesteboka.

Navn: Arild Dato: 01.04.2018
Melding:
God påske,26 øvestøingar utforbi grillhuset.Visst det er nåkelunde normalår,så pleie me og få sjå dei første laksane sista vekå i april.Dei første pleie som regel og var i fosshølen rundt 15 mai,så det er barre og gleda seg.

Navn: Ola Gjerde Dato: 30.03.2018
Melding:
Påskatur langs elva, sone 11 Ørnes, fem øvestøingar rett ned av Soltun. Kjekt å sjå. Fortsatt god påske.

Navn: Cato Dato: 22.03.2018
Melding:
Ja Torleif, den drømmen tror jeg du deler med mange. Måtte den gå i oppfyllelse!

Navn: Torleif Dato: 22.03.2018
Melding:
Fine greier, godt jobba av elveigarlaget. Eg leste og i Villaks Nytt om elva Nausta der har dei i elveigarlaget fått hjelp av NINA til kultivering av elva. Dette har gjeve svært så gode resultater. Og nå har dei byrja flytta fisk over anaodromt strekk. Og der har dei nå planar om ny laksetrapp for å auka produksjonsarealet mykje. Dette burde og elveigarlaget her og få hjelp til. Der er ansatt ein ny kar i Norske Lakseelver til å ta seg av slike saker,og den burde ein nytta seg av. Då kunne ein med tida få til ei laksetrapp i Låkafossen. Der er så mykje fine gyte og fiske plasser ovom den, så det er ein draum eg har at den skal komma der med tida.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test