Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 05.05.2018
Melding:
Georg Fr. Rieber Mohn går kraftig ut mot dei to professorene som meina ein skal knekka flågestengene. Det kan lesast på Norske Lakseelver.

Navn: Sjur Lothe Dato: 04.05.2018
Melding:
Det er vel liten tvil om at det er oppdrettsnæringen som er årsaken til den voldsomme økningen av lakselusen som bla har tatt knekken på aurebestanden i en rekke elver blant annet i Vikedalselven.

Navn: Arild Dato: 04.05.2018
Melding:
Det er heilt soleklart att den skiten ikkje ska var i elvå,enige me Torleif dei er kjøpt og betalt.Lura på koss nina og uni miljø hadde svart på den rapporten,uannsett så har den bransjen ødelagt nokk av fjordsystem og elvar.Time to Wake up.

Navn: Torleif Dato: 04.05.2018
Melding:
Ja ja, ein treng ikkje lura to gonger på kven som har kjøpt og betalt dei to professorene. Der er vist ikkje gytebestand mål i nokre elvar lenger. Og gener for for å finna fram til elva si der dei blei fødd finst vist ikkje. Så la skure hen la gå.

Navn: Hans H Christensen Dato: 03.05.2018
Melding:
Hei igjen! Et lite innspill ang. oppdrettslaks. Gå inn på lakseelver.no og finn artikkelen som heter: "Ønsker du å redde villaksen? Legg bort fluestangen!" Denne artikkelen er skrevet av de to fremste her i Norge på studier av laks og genetikk. Må derfor arrestere folk i Vikedal som omtaler oppdrettslaks som "fjøslaks". Før en uttaler seg negativt om oppdrettslaks, bør en helst være belest både om laksens livssyklus og dens genetiske egenskaper. Er selv 100% enig i de to forskernes synspunkter. Les artikkelen nøye. Diversitet betyr det motsatte av innavl. Til orientering..!

Navn: Arild Dato: 01.05.2018
Melding:
Heisann,ser ingenting til yngelen ennå.Me får håpa hann dukka opp snart.På sjøen har eg ikkje sitt nåke laks til nå,er det nåken andre så har sitt ann?

Navn: Torleif Dato: 01.05.2018
Melding:
Ser du nåke til årets yngel Arild, den skulle kunna vara der nå.

Navn: Arild Dato: 26.04.2018
Melding:
Ser laksen har begynt å gå i etneselvå,så då er vell ikkje så lenge te ann kjeme her i vikedalselva og.spennande frammøve.

Navn: Torleif Dato: 02.04.2018
Melding:
Mykje interessant lesing om Vikedalselva frå gamle dagar som Fylkesmannen i Rogaland har lagt ut på sine heimesider. Alt som står der trur eg neppe kan vara rett, men likevel morsomt å lese. Nett som om at der ikkje kom laks opp Opsalfossen før laksetrappa kom der så den måtte gjyta nedom fossen.Eg trur nå der måtte komma laks opp det søndra løpe av fossen i den tida og. Eg har sett der har gytt fisk i brakkvatne. Og eg har spurt folk som skulle ha greia på slike saker, men der har eg fått til svar at det funka ikkje i brakkvatn. Der er nå litt andre saker som eg og er litt skeptisk til, men mykje interessant lesing. Så som største laksen som var teken før 1900 talet var på 19 kg. så fiskerar me har litt å streka oss etter skal ein ta den rekorden. Er nokon intresert i å lesa den rapporten, finn de den på https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Miljo-og-klima/Rapportserie/Vare-historiske-lakseelver/

Navn: Torleif Dato: 01.04.2018
Melding:
Eg ser der er øvestøingar opp over med Heggelia og. Men eg ser ikkje smolt den kan nå vell ikkje ha stråke med på grunn av all leira i elva, botn på elva ser jo fæl ut, kunne mest tru den er sementert.Eg trudde ikkje den store smolten skulle naua, men eg ser den ikkje nå. Klekkinga på rogna er vell fortidlig endå, håpa den ikkje har naua. Ja, God påske til alle som les på Gjesteboka.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test