Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 23.07.2017
Melding:
Til alle som fiska på Opsal sone 1, Eg har teke vare på den gamle sjellprøve kassen som var i den gamle bua. Den har eg nå plasert i den nye med sjellprøve påsar oppi, så dei kan de bruka av enten de er oppdrettsfisk eller pukkellaks de får då eg har eit bra lager av dei. Får berre håpa på dei får stå i fred for uved kommane. Så bruk av dei får de uønska fisk. Eg hadde ei litt trist greie for nokre år sidan eg var lens for påsar så eg hadde sjella oppi vanlegt papir inntil eg fekk tak i nye då flytta eg dei over i påsane. Eg hadde då tri, fira sjellprøvar, der i blant av ein stor laks på 118 cm . Men dei kunne ikkje lesa av dei prøvane som var fløta på. Argelæg.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 22.07.2017
Melding:
Om en får pukkellaks i Vikedalselva send dato, sted/sone, lengde, vekt, kjønn, samt foto til bohel@online.no. I tillegg er det ønskelig med skjellprøve, som kan leveres til Elveigarlaget, kortselger eller til Svein Krokedal på Joker.

Navn: Ole Døvik Dato: 22.07.2017
Melding:
Då var han her og,fekk pukkel-laks nedom fossen.Beit på ein Bucksluk,men som å hala ein mjølsekk i land,ikkje møkje sprell der.Der er sikkert fleire godt å få han på land.

Navn: Roy Dato: 20.07.2017
Melding:
Fantastisk jobb av elveeigerlaget, og til og med skrøyt fra fiskeforvalteren. Dette ser lovende ut, takk takk.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/styret Dato: 19.07.2017
Melding:
Midtsesongevaluering fra Vikedal Elveiegarlag er nå tilgjengelig under informasjonssiden sammen med vår dispensasjonssøknad fra forskrift om fisketider. I tillegg har vi lagt ut en henstilling til fiskere og grunneiere i forhold til manglende fangstrapportering. HUSK! Fiskedøgn uten fangst skal også SMS rapporteres. «Nullfiske» vises ikke på nettsiden og brukes kun i forbindelse med rapportering.

Navn: Vikedal Elveigarlag v/ styre Dato: 18.07.2017
Melding:
Vi forsøker til enhver tid å ha en oppdatert status i Vikedalselva, der vi nå prøver å gjennomgå videobilder/passeringer daglig i tillegg til å vurdere kategori på passert fisk. Usikre passeringer, deriblant tomme passeringer, dublerte passeringer og ikke bekreftet passeringer (kun snuten vises på video) blir registrert og slettet fra teller. Summen av passert fisk pr. kategori og tellerstatus kan dermed avvike med noen passeringer (1 til 2 dager). Alle passeringer er vurdert og justert til og med passering «896».

Navn: Torleif Dato: 18.07.2017
Melding:
Ein ting lure eg på nå står tellaren på 896 er dei tomme paseringane då luka bort? Der er berre så det er nokre fiskar kjenner motstand når dei går inn i tellaren og trekker seg tilbake, då ser ein som regel berre snuten av dei. Så er dei tekne bort? Så nå OlavK du skal taka storlasen nå. Dei kan godt vara tvilligar 868 og 869 ingen ting ivegen for det. Til lukke med fiske. Der er svært mykje aure smolt ute med Kaien nå, men det blir vell lusemat, sukk.

Navn: OlafK Dato: 17.07.2017
Melding:
Ser at ting blir oppfattet annerledes enn meningen var da jeg skrev inn her, noe som jeg syns er litt synd. Nok om det, akkurat nå har jeg større problemer, flomstore Finmarkselver..

Navn: Kjetil Dato: 17.07.2017
Melding:
Teknisk kommentar: passeringsnumrene dere referer til er ikke låst til den enkelte fisk, det er dato_tid som er unik. Så dersom styret har slettet passering 868 eller 869 som dobbelpassering vil en annen fisk nå være "ny" 869, og dere diskuterer kanskje to forskjellige fisker/passeringer. Derfor er også passeringsantallet merket: "Talet kan bli manuelt endra i ettertid ved feiltelling eller tekniske feil."

Navn: Arild Dato: 17.07.2017
Melding:
ska me ikkje heller gleda oss over ein fantastiske oppgang,eg tippa der finst større problemer i verden.Nå får laks var laks for min del,nå venta 14 dagar i Bulgaria.Men ellers er eg fornødde med ein go sesong så langt,god ferie.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test