Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Torleif Dato: 03.05.2017
Melding:
Eg leste nett i Haugesunds Avis at for 50 år sidan vart første laksen teken i Vikedalselva 1 mai, der blei og teken ei svidda og nokre aurar same dagen. Det var andre tider de.

Navn: David danielsen Dato: 30.04.2017
Melding:
Anbefaler alle som vill sette seg inn i regelverket ang. Fiske etter laks og sjøørret i sjøen runt elven og se på Facebook gruppa laksefiske i dirdalselva. Oddmund Dirdal har lagt ut en del poster der fra en dialog han har hatt med fylkesmann.

Navn: Arild Dato: 05.04.2017
Melding:
Ser i forhold til det Berge kjell skriv lenger nede på siå,fagetatane slite med og forstå att laksen går i fossane.Kor pokker gjekk laksen opp då før trappene komm?det går jo ikkje ann att fagfolk kann sei nåke sånn.Detta er jo håverekning for høns og særdeles skuffande og hørra frå fagfolk.Ellers så håpa eg att alle får ein fin sesong i vikedalselvå.

Navn: Hans H Christensen Dato: 05.04.2017
Melding:
Hei! Et lite innspill fra en pensjonert matematikklærer.. Leser innspillet fra Kjell Opsal Berge til Fylkesmannen der det tas opp muligheten for å utvide kvoten til to lakser pr. fisker pr. døgn. Kjell regner ut at det blir 733 lakser hvis 70% er 564 stk. Da har nok Kjell regnet 30% av 564 til å bli 169 lakser! Som legges til. Dette blir direkte feil.. For å finne 100%, må 564 først deles på 70, og deretter multipliseres med 100.. 100% blir da 806 lakser.. Ellers håper jeg på en givende sesong i Vikedalselva!

Navn: Danielsen Dato: 19.02.2017
Melding:
Noe nytt angående sessong til sommeren?

Navn: Torleif Dato: 20.01.2017
Melding:
Så minka det litt på minken idag, skaut ein mink ovom fossen idag. Den var på jakt etter eit herre måltid, berre nokre få meter frå to stokkender då det herre mål tide blei av slutta.

Navn: Gunnleiv Dato: 14.01.2017
Melding:
ei trapp i låkafossen vil koste mye, men vil og tru gevinsten er stor, laksen kommer langt, mye plass til yngelen, masse gyteplasser, vil tru fangsten i vikedal etter dette er gjort og stammen stabilisert seg, vil eg tru kan komme til å ligge på 3.5-5 tonn iåret, normalår. verdt å sjå grundig på det. ellers noen rykter angående årets sesong?

Navn: Torleif Dato: 10.01.2017
Melding:
Nå er det nytt år og eit år med nye mogelegheiter. Betre seint enn aldri seier dei, så nå vill eg ønska alle som lika Vikedalselva eit Godt Nyttår både fiskerar og elveeigerar. Saka eg vil innom idag er laksetrapp i Låkafossen, håpa ingen er lei av gnåle mitt. Eg har vore frampå og prata med fleire av elveeigerane der, og alle eg har prata med er posetive til å få til ei trapp der. Dei er av den meining at kjem der ei trapp der blir den lakseførande del av elva kunna bli auka med over ei mil. Og på lengre sikt kan ein få laksen heilt inn i Bjønndalen, den som lever den får sjå. Men det førsta som må gjerast er å få elveeigerane ovom Låkafossen med i lage, kan henda der er ein elveeigar der som kunne vara ein primus motor for laget, ser ikkje bort frå det. Eg vill komma med dette forslage at på årsmøte som kjem snart vel årsmøte to tri medlemmer som tek seg av å få alle i Fjellgardane med i laget som ein start. Elva her kunne bli eit elderado med alle dei fine fiske og gyteplassene. Eg håpa på noko hende med dette i år.

Navn: Torleif Dato: 09.01.2017
Melding:
Eg ser du har brukt øvre gytebestandmålet Roy, og det er vel og bra. Men dersom ein går inn på fangst lista eller dykkartellinga så vill ein sjå at gjenomsnitt størelsen på laksen er ein god del høgare enn 3 kg. ant. opp mot 4 kg. der er jo ein god del meir rogn i ein 4 kg. laks enn ein på 3 kg.så det kjem i tillegg. Nå var det eit svakare tal gytefisktellerane kom fram til i 2015. Men når ein går inn på Vitenskapeleg råd for lakseforvaltning då skriv dei etter tellinga i 2015, der er sannsynligvis eit større haustbart overskot i elva enn det som er utnytta. Så etter desse tala som er komme fram i år både frå dykkerane og tellaren i trappa kan eg ikkje anna enn forstå at der eit godt grunnlag for å få til meir fiske i elva.

Navn: Roy Dato: 06.01.2017
Melding:
Det er jo bra at tallene fra dykkertellingen og telleren begynner å bli mer samstemte, ettersom froskemennene oppjusterer prosenttallet de ikke ser. Med en jevn oppgang på ca 1000 laks hvert år, blir dette tallet sentralt for den fremtidige forvaltningen. Det øvre gytebestansmålet er satt til 926 kg holaks, med en gjennomsnittsvekt på 3,0 kg blir det litt over 300 holaks. Siden vi har et jevnt fordelt uttak ho/hann, blir gytebestanden 600 laks. En sunn forvaltning handler jo om å ta ut overskuddet av en bestand. For vikedalselva sier faglig råd, at det ikke er plass til mer yngel enn hva 926 kg holaks produserer. Da er det 400 laks igjen som kan beskattes, uten at det er noe fare for at bestanden reduseres. Det meste som er fisket opp i vikedal på en god sesong med bra vannstand gjennom hele fiskesesongen er 236 laks.(siden 2010) På en normal sesong med tørkeperioder blir uttaket gjerne nede på 100-150 laks. Det burde ikke være problematisk å argumentere for et større uttak, når vi kan vise til disse tallene. Det burde hvertfall være mulig, i første omgang å øke til en laks under 3 kg og en over 3 kg for å få et jevnere uttak av stor og små laks. Det ar også en midtsesongs evaluering som skal regulere skevheter i uttaket på et tidlig stadie. Det har vert en gradvis liten økning for hvert år med fisketidene. Noe det burde være mulig å fortsette med, så lenge overskuddet er så bra som det er.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 
Gilje Web


test