Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Alf Sætre Dato: 11.11.2016
Melding:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2394054

Navn: Alf Sætre Dato: 10.11.2016
Melding:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2394054 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING Nr 9b 2016

Navn: Torleif Dato: 31.10.2016
Melding:
Eg søkte litt på Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om der var komme eit kvart om gytefisktelljinga, men der var ikkje komme noko der endå. Men eg leste litt om statusen for elva etter 2015 sesongen. Der var eit par ting der som forundra meg. Der var ikkje utsett laks att i det året, det er nå vell heilt feil. Så var det mangler med inn rapotering av avliva laks korleis dei har funne ut det kan eg ikkje forstå. Berre 80 % av fangsten var innmeld meinte dei. Dette har eg svært lita tru på kan stemma, at der kan vara nokon som slarva med å mella inn trur eg nok, men ikkje så store mengder, kan henda nokre få fiskar i så fall. Mån tru det er derfor dei meina å finna så lite gytefisk.

Navn: Arild Dato: 25.10.2016
Melding:
Då va tellaren pakka ned for vinteren,sikra med stropper inni hålet der han e lagra.Har og montert flaumlukå så då blir det ikkje meir aktivitet der før i mai,og då er det jo alltid lika spennande.Takk for i år.

Navn: Torleif Dato: 24.10.2016
Melding:
Fremdeles ingen lyd frå tejerane, nei dei har vell ikkje funne stort kan eg tenka meg som vanlegt. Så dei vill vell helst ikkje ut med resultate.

Navn: Torleif Dato: 22.10.2016
Melding:
Jo, det har eg sett fleire gonger før Arild. Ein gong gløymer eg aldri, rett ut for bi Mathistjønna stod ei stor hu og grov gytegrop, rundt henne sverma 3-4 hannar og slåst som fillene fauk, som ein seier. Hua grov roleg vidare utan å bry seg om styre rundt henne.Eg blei ståande å sjå på dei i lengre tid, dei rende i kvarandre så vasspruten stod. Dagen etter var det mykje rolegare der då eg kom der. Men beste til såg eg ein laks som stod heilt innmed mi sida den virka ikkje redd. Då eg stod der å såg kom tellerane forbi, eg fekk mistanke om at dei ikkje såg fisken som stod innmed lande mitt. Så eg ropa på dei og spurde om dei hadde sett den, men det hadde dei ikkje. Dei kom tilbake og fanga fisken med berre hendene så utkjørt var den. Det viste seg att det var ein oppdrett, så eg fekk ros for att eg stopte dei.

Navn: Arild Dato: 21.10.2016
Melding:
Var oppe på Heggelia i dag,elva har jo mest ikkje vatten.Der fekk eg sjå nåke sjelden fo min del heilt nede på brekket,heilt nygravde gytegroper og fiskane sto der.Har jo sitt groper før men ikkje med fiskane,det va ein fine opplevelse.

Navn: Arild Dato: 15.10.2016
Melding:
Dykkarane har vært her og tellt fisk,har ikkje fått tilbakemelding frå dei.Blir lagt ut her når dei foreligge.

Navn: David danielsen Dato: 15.10.2016
Melding:
Er det noe telling på gang?

Navn: Arild Dato: 04.10.2016
Melding:
Det blei 12 skjellprøvar i helgå,fisken var ikkje heilt bitevillige.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 
Gilje Web


test