Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Berge Kjell Dato: 04.01.2017
Melding:
Har ikkje trekt frå aure, då viser tellaren 1241 Dykkarane 733 Oppfiska 236 dvs: 969 stk Reknar med nokre aurar på tellaren, men detta vert ikkje så himla gale som 2015. Er klar over det går laks opp fossen, det er verre å få fagetaten til å tru dette. 2015 trekkte me vekk auren, men fekk ikkje betre fiske, derfor vert aurane med i år, så får dei sjå sjølv.

Navn: Roy Dato: 04.01.2017
Melding:
Hva var det offisielle antallet laks fra telleren, etter at aure og eventuelle feil er trekt fra.

Navn: Torleif Dato: 02.01.2017
Melding:
Endeleg dreid føle seier jærbuen, når ting tek så lang tid. Men det blei nå ein god forbetring frå i fjor på telle resultate deires, då fann dei berre 349 laks til saman. Om ein tek utgangs punkt i 733 laks pluss dei som er fiska opp er der endå eit gap opp til det tellaren i fossen viser. Når ein ser på fordelinga i vekt størrelsane, ser ein klårt det ikkje er ei smålakselv, som gytebestands målet er rekna ut i frå. I tillegg føler eg meg sikker på att ein større prosent smålaks er sett ut att. Så her må kunna vara rom for ei utviding av uttake i elva. Med både fisketid og to fiskar i døgere.

Navn: Berge Kjell Dato: 02.01.2017
Melding:
Då vill me i Elveigarlaget seia GODT NYTTÅR til alle laksafiskarar som tykkjer Vikedalselva er ein bra plass å fiska. TELLINGSRAPORT - 564 laks er tellt, men dei meinar at dei ser berre 70%; då eg reknar dette ut vert det 733 laks. Størrelsen på laksen antal 30% vert då: Under 3 kg: 174 stk Mellom 3 kg- 7 kg: 454 stk Over 7 kg: 105 stk Aure tellt- 371 30% - 454 stk 1 stk oppdrett laks tatt med harpun, ein regnbueaure tatt oppstrøms i fossen. Dei snorkla nedan for fossen; i fossakulpen vert det oppservert 1 oppdrett og 2 villaks, det såg bra ut den 13.10 Korleis det vert med reglane får me sjå, men med det rovfiske dei driv med i sjøen, vert det berre ein vits det me vert pålagde. Vert så leie av den jobben me vert pålagde, og så andre berre får lov å tura på, SUKK !!

Navn: Sverre danielsen Dato: 02.01.2017
Melding:
Ønsker alle laksefiskere og elveeierlag et riktig godt nytt år

Navn: Torleif Dato: 13.12.2016
Melding:
Nei, eg forstår ingen ting snart, kvifor det i elva her skal vara så umogeleg å få lov til å fiska meir. I andre elvar får dei mest til kva dei vill. Til dømes i Årdalselva der ønska dei byrja fiske i mai mnd. ingen problem. Dei har vell litt større gytebestandmål i elva si, men ikkje så veldig mykje. Fisk er her meir enn nok av til å ha eit større utak i elva. Det veit eg for eg har sett alle fiskane minst to gonger, som har gått gjenom tellaren. Eg stola meir på den, enn desse gytefisk tellerane. Og at desse som styre med fiske kjem med så flåsete påstander att der blir fiska så mykje meir i elva enn som er innmeld. Og i tilleg at der ikkje er utsett fisk i elva att i 2015. Dette er jo berre tull. Nei, her kan ein fiska ein god del meir laks meinar eg. I, tillegg kunne ein sikkert fiska lit aure.

Navn: Arild Dato: 12.12.2016
Melding:
Eg vett og det som du gunnleiv nevne,men det er jo det samma styret her kvart år.Eg forstår det ikkje,menn det eg vett er att dei barre lova og lyge når det gjelde vikedalsvassdraget.Torleif har eit godt poeng som seie att vikedalselvå ska kuast nere,så der er nåken så ikkje gjere jobben sin her kor det ligge vett ikkje eg.

Navn: Gunnleiv Dato: 12.12.2016
Melding:
Synes det er merkelig nå, elvene sør i ryfylket fikk tellingene på dagen, bra resultater i elvene der. så synes det ikke kommer noe her..

Navn: Arild Dato: 10.12.2016
Melding:
Der er ingenting nytt om tellinga i haust,dei seie dei ska senda rapportar og allt til oss men det er barre tomme ord. Har jobba opp mot det systemet i mange år nå,for meg virka det somm forskerane sitte og jobba på samme sak.Men på kvar si sida av bordet uten å snakka med kvarandre,det komme jo aldri nåke godt ut av det.Men når lovane ska settast for neste sesong,då foreligge det rapportar i alle endar.Men lite info på tilbakemelldingar på det arbeidet som blir gjort i elvå,og for min del så er det ein ganske betydlige innsats så blir lagt ned.Att me ikkje får meir tilbake frå dei så pållegge oss detta,det synest eg virka uprofesjonelt.

Navn: Kristian K Dato: 09.12.2016
Melding:
Hei Noe nytt ang tellinga i høst.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 
Gilje Web


test