Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Lars Dato: 08.09.2014
Melding:
Har det kome ut nåke tal på kor mange laks som rømde?

Navn: Arild Dato: 05.09.2014
Melding:
Eg har ikkje observert oppdrettslaks ennå i elvå,snakkte med fylkesmann idag angåande rømmingå.Det som videre skjer nå er att marine harvest har leigd inn uni miljø til utfisking i vassdraget.Eg komme tilbake på detta når eg får meir info angåande ka så skjer videre.

Navn: Birger Dato: 05.09.2014
Melding:
Begynnt og komme inn rømt laks etter rømmningen nær imsland? Blir det informert noen plass om det blir iverksatt oppfiske etter denne?

Navn: østre Dato: 25.08.2014
Melding:
årdalselva får glatt innvilget forlenget sesong- er det forskjell på sør og nord??

Navn: Riska Dato: 24.08.2014
Melding:
Vil bare hilse hjem

Navn: arild Dato: 17.08.2014
Melding:
Det går fisk både i gamle trappene og sagbruksiå,detta er det vannstand som avgjere,når det er skikkelige flaum så går hann sagbruket for då er det stillt i tellaren.Me har fått fylkesmannen med på att det blir rekna 20% i tillegg på det totala telleresultatet.

Navn: Flemming Dato: 17.08.2014
Melding:
Går all fisk i trappene og gjennom teller, eller går d en del opp på andre siden også? Har sett fisk på vei opp der tidligere.

Navn: arild Dato: 15.08.2014
Melding:
Eg kann bekrefta att det går meget bra me fisk,både svidda og laks.Før dåkke får nåke tall frå tellaren må me rydda opp i eindel feiltriggingar,og det er på grunn av uværet me hadde.Då har det ein tendens til å samla seg eindel greiner i ristå og då får me feiltriggingå.Visst eg ska anslå nåke tall på oppgang så ligge nåkk det mellom 750-800.

Navn: Sjur Lothe Dato: 15.08.2014
Melding:
Hører det er observert en del laks på veg opp! Kan dette bekreftes? Hva viser telleren?

Navn: Torleif Dato: 06.08.2014
Melding:
Ja ja, det var nå dett, som Fleknes seier. Så var nok ein skuffane sesong over. Dette kan ikkje vara moro for verken elveeigerar eller fiskerar, med mykje ubrukte kort og fiskedagar utan fangst. Etter som eg høyrer må det vara teke meir laks og aure ute på fjorden i år, en i elva. Det var nå eit gode att elva blei kalka, for på den tida var det kritisk for elva. Men det er til lite nytte at elva er full av fisk, når ein mest ikkje får lov å røra den. Når kalkinga byrja overtok forskerar og andre betre vitane, heilt styringa av elva. Ein får lite data om elva frå den kanten. Yngelteljinga får ein aldri vita resultate av lenger, og når dei har telt gytefisk, må ein mest bruka knipetang for å draga resultate ut or dei. Eg har mistanke om att elva her er med i eit politisk spel, i så fall kunne dei like godt freda elva. Då viste ein ka ein hadde å halda seg til. Når eg tenker tilbake til gode gamle dagar, som dei seier. I min ungdom byrja fiske første mai og varte til femte september, utan fredningsdagar innimellom. I den tida var der og eit stort notfiske ute på Vika. Likevel må der ha vore nok gytefisk i elva, elles kunne ikkje dette store notfiske forsett år etter år. Dersom der ikkje blir ei kraftig utviding av fisketida til neste år, kan dei like godt freda heile elva, meiner eg.

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 
Gilje Web